ถาม: ขอทราบเบอร์ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด?

ตอบ: ทางโทรศัพท์ : 0-4249-0815

ถาม: ระยะเวลาการชำระภาษี

ตอบ: ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน (ไม่เสียค่าปรับ)

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.